Tryk dig videre på årstallene. Billederne må ikke anvendes uden tilladelse fra Borgerforeningens bestyrelse.
Vi forbeholde os til ikke at anvende tilsendte billeder, hvis vi skønner det.
Man har selv ansvar for de billeder der uopfordret sendes ind.