Aktiviteter i 2019/20

Strandrensning:         Maj/Juni måned (tid & sted følger)
Skt. Hans:                   Lørdag d. 23 Juni. Båltaler præsten fra Nylars
Tænding af Juletræ: Søndag d. 1 December
Fastelavn:                   Søndag d. 24 Februar 2019
Generalforsamling:   Februar måned 2019 

Ret til ændringer forbeholdes.